Sunday, April 14, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Tin sinh hoạt tháng 4-2013, Khu Đảng Bộ Houston - Texas

Ḥa nhập với các sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Houston –Texas. Khu Đảng bộ ĐVQDĐ-Texas đă tích cực tham gia vào các hoạt động địa phương.

Đ/chí HCT, Bảo Quốc, Hoàng Dũng đă đại diện Đảng tham dự buổi lễ tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn và tiệc gây quỹ 30-4-2013.

Sau đây là một vài h́nh ảnh các sinh hoạt trên: