Monday, January 27, 2014                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HỌP HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO ĐVQDĐ  NĂM 2013

Như mọi năm qua, mỗi năm Đảng đều có tổ chức kỳ họp HĐCĐĐ vào dịp cuối năm. Mục đích cuộc họp HĐCĐ là đúc kết thành quả hoạt động của toàn Đảng năm qua và đề ra đường hướng hoạt động cho năm sắp đến. Kỳ họp này Đảng đă cử Đ/chí Hà Vĩnh làm Trưởng Ban Tổ Chức . Đ/chí Hà Vĩnh đă phối hợp với các bộ phận khác của Đảng hoàn thành xuất sắc tiến tŕnh của kỳ họp. Được biết năm nay có hơn 40 đại diện các cơ sở Đảng với hơn 100 Đại biểu tham dự. Với quyết tâm cao độ, quư đồng chí đại diện các cơ sở Đảng đă bàn bạc , thảo định và chung quyết sách lược hoạt động cho toàn Đảng. Nhân dịp này HĐCĐ cũng tổ chức ngày Đại Việt, lễ tưởng niệm cho quư Đ/chí vừa quá văng trong năm qua và làm lễ gia nhập Đảng cho các tân đồng chí.

Sau đây là một số h́nh ảnh ghi lại ở các ngày 14, 15 tháng 12  năm 2013.