Wednesday, March 16, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HOẠT ĐỘNG CỦA KHU BỘ ARIZONA

Một trong những quyết nghị của Đại hội ĐVQDĐ năm vừa qua là tích cực củng cố, xây dựng và phát triển cơ sở Đảng trong và ngoài nước.

Thực hiện quyết nghị này, tuần qua một phái đoàn của Ban Chấp Hành T/Ư ĐVQDĐ gồm các Đ/chí Chủ Tịch, Đ/chí Phụ Tá Chủ Tịch, Đ/chí Tổng Thư Kư, Đ/chí Lê Phương và đặc phái viên Hồng Hạnh đă đến thăm viếng và làm việc với Ban Chấp Hành Khu Bộ ĐVQDĐ Tiểu Bang Arizona.

Qua ba ngày làm việc, trước hết Đ/chí Khu Bộ Trưởng TB Arizona đă hướng dẫn phái đoàn đi thăm các Hội đoàn , Đoàn thể người Việt Quốc Gia tại đây. Nhân dịp này Đ/chí Chủ Tịch đă trao đổi thân mật với các đại diện các Hội đoàn về t́nh h́nh chính trị quốc tế và quốc nội, mục tiêu , phương thức đấu tranh của ĐVQDĐ.

Với tinh thần đoàn kết cao độ, đ/chí đă cảm ơn các Hội đoàn, Cộng đồng, Đoàn thể … đă hợp tác chân thành, tích cực với Đảng bộ địa phương. Đ/chí đă kêu gọi mọi người, mọi tổ chức đoàn kết thêm nữa, tích cực thêm nữa trong mọi công tác đấu tranh những ngày sắp tới.

Sang đến ngày thứ hai của chuyến công tác, phái đoàn dành thời gian để cùng Khu Bộ Đảng tại Tiểu Bang bàn định mọi hoạt động của Đảng trong thời gian tới. Ban Chấp Hành hướng dẫn và trao đổi mọi kế hoạch, chỉ đạo của Đảng đă được đưa ra trong  kỳ họp Hội Đồng Chỉ Đạo tháng 12 năm 2010.

Cuối cùng là tổ chức buổi Lễ Tuyên Thệ cho các đ/chí tại địa phương gia nhập Đảng.

Dưới đây là vài h́nh ảnh do Phóng Viên Hồng Hạnh ghi lại trong chuyến công tác Đảng tại Tiểu Bang Arizona: