Wednesday, December 21, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

LỄ TUYÊN THỆ GIA NHẬP ĐVQDĐ TẠI KHU BỘ NAM CALIFORNIA

 

Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2011, BCH/TU phối hợp với khu bộ Đại Việt Quốc Dân Đảng Nam California đă tổ chức một buổi lễ tuyên thệ gia nhập Đảng cho một số anh chị em đảng viên dự bị. Được biết các anh chị này đă qua một khóa học tập và có thời gian rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

 

Chủ tŕ buổi lễ tuyên thệ là Đồng chí Bác sĩ Phạm Quang Thùy, Phó Chủ Tịch BCH/TƯ và các Đ/chí Quốc Hưng, Đ/chí Trần Đại Nghĩa, Đ/chí Nguyễn Anh Kiệt, Đ/chí Huy Khang, ngoài ra có sự hiện diện Đ/chí Tôn Thất Quang, Đ/chí Lê Phương, Đ/chí Tố Nga, Hoàng Nguyên, Nhất Phương, vv…  là những Đ/chí đă giới thiệu những tân Đảng viên trong kỳ tuyên thệ gia nhập Đảng lần này.

 

Buổi lễ tuyên thệ gia nhập Đảng đă tiến hành một cách trang trọng và nghiêm chỉnh theo đúng Đảng qui. Sau lễ tuyên thệ là bữa cơm thân mật của BCH/TƯ khoản đăi chào mừng các tân đồng chí.

 

Trong dịp này Đ/chí , Phó Chủ Tịch BCH/TƯ kêu gọi những tân đồng chí nên tích cực học tập Chủ Thuyết Dân tộc Sinh Tồn, quán triệt đường lối đấu tranh của Đảng và nhất là tích cực rèn luyện Tâm Thân để gánh vác những trọng trách trong những ngày sắp tới …

 

Dưới đây là vài h́nh ảnh do Phóng Viên Hồng Hạnh ghi lại trong ngày các tân đồng chí tuyên thệ gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng tại Nam California.