Wednesday, May 04, 2011                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

LỄ TUYÊN THỆ GIA NHẬP ĐẢNG

TẠI ĐẶC KHU ĐẢNG TRƯỞNG

 

Sau Đại Hội Đảng năm 1995, Chi Bộ Đảng Trưởng đă được Đảng nâng lên thành Đặc Khu Đảng Trưởng. Trước đó Đảng đă có những Đặc Khu như Đặc Khu 72, Đặc Khu Lê Lợi, v.v . . . . Qua sự trực tiếp hướng dẫn của đồng chí TTĐ Đặc Khu Đảng Trưởng đă phát triển không ngừng về phẩm cũng như về lượng. Là một Đặc Khu có địa bàn hoạt động lẫn trong và ngoài nước nên đảng vụ của Đặc Khu luôn sinh động.

 

Với hơn 40 thanh niên mà hầu hết đă tốt nghiệp từ Hoa Kỳ như Bác sĩ, Luật sư, Kỷ sư v.v . . . Đặc Khu Đảng Trưởng đă đáp ứng niềm tin cậy của Đảng về các thế hệ tiếp nối.

 

Được rèn luyện qua các công tác đấu tranh, được hướng dẫn bỡi những cán bộ mẫn cán. Giờ đây Đặc Khu Đảng Trưởng có thể xem như một cơ sở vững chắc và tiến bộ nhất. Đặc biệt ở công tác xây dựng Đảng, Đặc Khu đă có những kế hoạch, chỉ hướng hữu hiệu.

 

Tuần qua, sau khi hoàn tất những chương tŕnh học tập, thử thách, Đặc Khu đă làm lễ tuyên thệ gia nhập cho hai nữ đồng chí: Bác sĩ Trần Thanh Phương và Dược sĩ Trần Việt Hương. Buổi lễ này đă được tiến hành dưới sự chủ tŕ của Đồng chí Thái Ḥa, Thanh Sơn, Trương Quốc Hưng và Lê Phương. Phóng viên Đại Việt xin chúc mừng hai nữ tân đồng chí đă có mặt trong đại gia đ́nh Đại Việt Quốc Dân Đảng. Xin chúc mừng và chúc lành các đồng chí.

 

                Sau đây là vài h́nh ảnh ghi lại nhân buổi lễ tuyên thệ gia nhập Đảng tại Đặc Khu Đảng Trưởng.

 

         

                                                                                                                                                    Phóng viên Hồng Hạnh