Friday, January 16, 2015                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

 

Phát biểu của Ông Lê Thành Nhân – Tổng Bí Thư Việt Nam Quốc Dân Đảng trong ngày tham dự Lễ Kỷ Niệm 75 năm thành lập ĐVQDĐ và 100 Năm Ngày Sinh Đảng Trưởng Trương Tử Anh

Kính thưa Ông Chủ tịch và quí vị Đại Việt Quốc Dân Đảng

Kính thưa quí đại diện chính đảng, cộng đồng và đoàn thể đấu tranh

Kính thưa quí vị quan khách

Kính thưa quí vị đại diện truyền thông báo chí

Các bạn trẻ  thân mến,

Trước hết, xin cám ơn Ban Tổ Chức có nhă ư mời đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng phát biểu cảm tưởng trong ngày lễ trọng đại của quí Đảng ngày hôm nay. Tôi thay mặt Viêt Nam Quốc Dân Đảng kính chúc quí đồng chí Đại Việt Quốc Dân Đảng và quí quan khách dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi trên con đường giải thể chế độ Cộng sản để cứu quốc.

Kính thưa quí vị,

Hôm nay là buổi lễ vô cùng trọng đại của Đại Việt Quốc Dân Đảng: Tưởng niệm 100 năm ngày sinh của nhà cách mạng  Trương Tử Anh và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Nhà cách mạng Trương Tử Anh ra đời năm  1914 và bị Cộng sản Việt Nam sát hại năm 1946. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của đời người 32 năm đó, ông đă để lại những di sản ǵ cho tổ quốc và cho thế hệ mai sau? Khi nhắc đến nhà cách mạng Trương Tử Anh chúng ta liên tưởng tới hai sự kiện trọng đại xảy ra trong lịch sử Việt Nam, đó là thuyết Dân Tộc Sinh Tồn và Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn là hệ tư tưởng triết học đầu tiên được hoàn chỉnh để làm nền tảng chính trị cho một chính đảng tại Việt Nam. Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn ra đời nhằm hai mục đích: 1- Chối bỏ mọi chính trị ngoại lai du nhập vào nước ta, dĩ nhiên trong đó có chủ nghĩa cộng sản. 2- Đề cao tinh thần quốc gia dân tộc.

Đây là thao thức , trăn trở của một người yêu nước có tầm nh́n sâu rộng cho vận mệnh của tổ quốc. Ở đó nhà tư tưởng Trương Tử Anh phác họa con đường Dân Tộc Sinh Tồn làm phương châm cho bao thế hệ mai sau.

Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn cho rằng yêu nước th́ phải tự vạch lối mà đi và phải đi trên đôi chân của ḿnh, không vọng ngoại, không nô lệ tư tưởng. Trong các tiểu luận ông viết từ năm 1935, lúc ông 21 tuổi, ông đă khẳng định rằng “ Những triết  thuyết , những chủ nghĩa chính trị đương thời đều không thích hợp với dân tộc Việt Nam và đều có sai lầm.”

Sự khẳng định này được nhà cách mạng Trương Tử Anh đề xuất trong tuyên ngôn của Đại Việt Quốc Dân Đảng năm 1939 rằng: “ Dân tộc ta phải tự giải quyết lấy vấn đề sinh tồn của ḿnh. Người nào không tin ở ḿnh là người bỏ đi. Dân tộc nào không tin ở ḿnh là cái điềm báo trước dân tộc đó sắp mất. Dân tộc ta muốn trở nên phú cường, phải nuôi lấy đức tự tin, tự cường cho thật hùng hậu. Phải tự ḿnh suy xét cho ra cái cớ hưng vong của ḿnh và t́m phương tự cứu.” Và đề làm điều này, nhà cách mạng Trương Tử Anh kết luận. “ Tinh thần quốc gia là cái nguyên nhân độc nhất bảo tồn dân tộc.”

Để làm sáng tỏ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn, nhà cách mạng Trương Tử Anh  c̣n chỉ rơ cho thế hệ mai sau rằng: “ Chúng ta phải nhận thức rằng trên lập trường quốc tế, giữa các quốc gia chỉ có quyền lợi mà thôi. Mọi hành động của nước này đối với nước khác không ngoài mục đích ấy.”

Kính thưa quí vị,

Những điều mà nhà yêu nước Trương Tử Anh đă đề xuất từ thập niên 1930 của thế kỷ trước, giờ đây qua những bể dâu trải nghiệm trên quê hương Việt Nam đă chứng minh rằng những đề xuất đó là chân lư. Sau gần 75 năm, bât cứ thế lực nào lệ thuộc vào ngoại bang, không xử dụng sức mạnh của dân tộc để đứng vững đều bị bức tử  một cách bi thảm…

Việt Nam Cộng Ḥa, ngày 30 /04/1975 đă làm sáng tỏ lời nói của nhà cách mạng Trương Tử Anh. Và một chứng minh hùng hồn là sau gần 70 năm, CSVN dung  chủ thuyết ngoại lai cai trị dân tộc, nô lệ vào ngoại bang Nga- Tàu, nay đă đưa dân tộc đến bờ diệt vong  sắp mất nước. Có thể  nói nhà cách mạng Trương Tử Anh ra đời là hiện thân của bậc anh hùng cứu quốc có tầm nh́n xuyên suốt lịch sử.

 Điều đáng khâm phục hơn nữa là ông không dừng lại ở lư thuyết, mà ông biến lư thuyết thành hiện thực. Hành động “ tri hành hợp nhất” của ông được thể hiện vào ngày 10/12/1939, ông chính thức tuyên bố thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng và dủng chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm ngọn đuốc dẫn đường cho đảng chính trị.

Sau gần 75 năm thành lập, đảng Đại Việt dưới sự chỉ đạo của chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn đă chiến đấu sống c̣n cho một Việt Nam được độc lập, ấm no , tự do , hạnh phúc; Đại Việt Quốc Dân Đảng đă không ngừng chiến đấu chống thực dân Pháp dành độc lập, chống cộng sản v́ tự do và chống các thế lực độc tài trên quê hương Việt Nam. Ngày nay tiếp tục chiến đấu chống cộng trển các vùng đất tạm dung cũng như trong quốc nội nhằm giải thể chế độc tài CSVN.

Đặc biệt , ĐVQDĐ đă cùng VNQDĐ từng chiến đấu dưới một ngọn cờ , từng đổ máu trong một chiến hào và cùng nhau chia xẻ muôn vàn khó khan qua những biến chuyển thăng trầm của lịch sử chỉ v́ một mục đích duy nhất là làm sao cho dân tộc Việt Nam được độc lập tự do, được vươn lên có một chỗ xứng đáng dưới ánh sáng mặt trời và không thua kém một dân tộc nào trên thế giới.

 Hôm nay, nhân ngày tưởng niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Trương Tử Anh, một thiên tài chính trị của lịch sử, một nhà cách mạng lỗi lạc và một anh hùng dân tộc. Xin đại diện VNQDĐ, thành kính nghiêng ḿnh tưởng nhớ một bậc tiền nhân vĩ đại.

Cũng ngày hôm nay, 75 năm về trước ĐVQDĐ ra đời, đă cùng vận nước thăng trầm qua từng giai đoạn lịch sử, đă kiên cường chiến đấu vượt qua bao gian nan thử thách, đă cốnng hiến thành quả cách mạng cho Tổ quốc và Dân tộc. Một lần nữa, kính chúc quí đồng chí  dồi dào sức khỏe, kiên tŕ đấu tranh thành công dưới kim chỉ nam Dân Tộc Sinh Tồn. Và tôi tin tưởng rằng thuyết Dân Tộc Sinh Tồn sẽ bứng gốc chế độ CSVN hiện hành và đó cũng là ước mơ của dân tộc Việt Nam.

Kính chúc toàn thể quí vị dồi dào sức khỏe sức khỏe  để đấu tranh cho một Việt Nam Tự do, Dân chủ không cộng sản.

Trân trọng kính chào quí vị,