Tuesday, January 03, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG HỌP HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO - 2011

Như quy định mỗi năm , ĐVQDĐ đều có tổ chức kỳ họp Hội Đồng Chỉ Đạo Đảng. Năm nay , sau khi được thông báo đến từng cơ sở Đảng, quư Đ/chí đại diện các Quốc gia Úc, Âu, Canada, và các tiểu bang tại Hoa kỳ đă có mặt đông đủ tại Miền Nam California  để tham dự. Tuy có nhiều việc khó khăn khách quan, 68 đồng chí có mặt trong hai ngày 10 và 11 tháng 12, 2011.

Sau nghi thức khai mạc , từng Đảng bộ báo cáo hoạt động, báo cáo của Ban Chấp Hành Trung Ương, duyệt lại thành viên của Hội Đồng Chỉ Đạo, t́nh h́nh Quốc nội, Hải ngoại vv... Cả Đại hội nghiêm chỉnh ghi nhận mọi ư kiến , mọi đóng góp , nhằm hưng Đảng cứu nước.

Nhân dịp này , Đ/chí Lâm Thủy Chủ Tịch Đảng đă xác định mục đích chiến đấu của ĐVQDĐ. Đ/chí đă dẫn chứng từng nhận định với những xác chứng trong công cuộc đấu tranh để đập tan tập đoàn buôn dân, bán nước.... Đ/chí đă kêu gọi mọi cơ sở Đảng trong và ngoài nước tích cực hơn nữa thực hiện quyết nghị của Đảng đă đề ra. Tiếp theo Đ/chí đă đại diện Đảng chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2012 đến quư đ/chí  toàn Đảng và gia đ́nh.

Cũng như mọi năm , nhân kỳ họp HĐCĐ cũng là dịp tổ chức Ngày Đại Việt, kỷ niệm năm thứ 72 thành lập ĐVQDĐ. Các đ/chí Cố vấn, Giám Sát và Lănh đạo Đảng đă cử hành nghi thức trong không khí trang nghiêm.

Lịch sử ĐVQDĐ đă được tuyên đọc để các đ/chí thêm nhận thức về sự thành lập ĐVQDĐ trong công cuộc đấu tranh cứu nước và dựng nước. Tiếp theo là Lễ tuyên thệ gia nhập cho các tân đồng chí đến từ Âu châu và Bắc California.

Cuối ngày họp thứ hai là tiệc hội ngộ tất niên thắm thiết t́nh đồng chí.

Lê Phương, ghi lại những h́nh ảnh của kỳ họp 2011 dưới đây: