Friday, October 04, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 
 

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 23 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

 Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster vào lúc 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 29 tháng 9 năm 2013 Đảng Tân Đại Việt phối hợp cùng Đại Việt Cách Mạng Đảng đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 23 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, ra mắt Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt và hội thảo về các hệ phái Đại Việt trước hiện tình đất nước do Đảng Tân Đại Việt tổ chức.

Tham dự buổi lễ nhận thấy qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, các Đảng phái chính trị, về phía dân cử có Ông Tạ Đức Trí Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Cô Quyên Trần, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, DS. Nguyễn Đình Thức, Đại diện Giám sát Viên Janet Nguyễn, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, Ông Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Lê Ngọc Diệp, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Ông Trần Trung Dũng, Đại diện Đảng Việt Tân, Ban hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, qúy cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí và đồng hương...

Điều hợp chương trình Ông Hoàng Đình Khuê.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách, tiếp theo Lễ niệm hương để tưởng nhớ đến Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, người đã trọn đời hy sinh cho lý tưởng quốc gia, dân tộc.

Sau đó Ông Hoàng Đình Khuê, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy vị tham dự, ông tiếp: "... Lúc sinh tiền GiáoSư Nguyễn Ngọc Huy đã có nhiều tâm nguyện, nhưng tiếc thay chưa thục hiện được thì GS đã ra đi. Một trong những tâm nguyện mà hôm nay chúng tôi đang thực hiện, đó là kết hợp với các hệ phái Đại Việt mà cố GS đã ký với BS. Nguyễn Tôn Hoàn (ĐVQDĐ) và Ông Hà Thúc Ký, Bùi Diễm (ĐVCMĐ) trong biên bản thống nhất Đại Việt, cho nên hôm nay chúng tôi có buổi hội thảo chính trị về "Các hệ phái Đại Việt trước hiện tình đất nước..."

Tiếp theo Ông Hòai Sơn Ung Ngọc Nghĩa lên kể lại một vài kỷ niệm mà ngày xưa ông cùng Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy đã gắn bó bên nhau trên bước đường đấu tranh.

Sau đó là phần giới thiệu Tân Ban Chấp Hành Đảng Tân Đại Việt gồm có: Chủ Tịch, Bác Sĩ Mã Xái; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Ông Lê Minh Nguyên; Đệ Nhị Phó Chủ Tịch, Ông Phạm Đức Duy; Tổng Thư ký, Ông Dương Tấn Hải và một số thành viên trong Ban Chấp Hành.

Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị Thuyết trình đoàn và Thư ký đoàn lên bàn chủ tọa.

 Mở đầu cho phần hội thảo về Hiện Tình Đất Nước, Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng thuyết trình về đề tài: "Những nguy cơ và tình trạng khẩn cấp của đất nước."

Mở đầu ông cho biết: "Với quyết tâm cùng tòan dân chiến đấu: Phế bỏ chế độ độc tài bạo ngược - Đập tan tập đoàn buôn dân bán nước để xây dựng một nước VN thực sự Tự do, Dân chủ, Phú cường...

 Ông đã nêu ra 3 nguyên nhân chính đó là:

Thứ 1: Hồ Chí Minh thừa lệnh CS quốc tế du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt nam.

Thứ 2: HCM thành lập đảng CSVN và đã cướp lấy công lao kháng chiến qua mặt trận Việt Minh.

Thứ 3: HCM và tập đoàn VC triệt để áp dụng chế độ độc tài toàn trị 1945 ở miền Bắc và sau 1975 khi chúng chiếm đoạt miền Nam.

Từ những nguyên nhân hung hiểm nêu trên đã dẫn đưa tổ quốc, dân tộc ta đến những nguy cơ nào, tác hại làm sao? Chúng tôi nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là chứng nhân của CS nên đã quá tỏ tường. Hậu quả của gần thế kỷ qua, tội ác của chúng không bút mực nào ghi hết và trong hiện tại tập đoàn này vẫn còn ngự trị, thống trị tổ quốc, dân tộc ta, sinh mệnh giống nòi đang gặp phải hai nguy cơ sau:

I- Nguy cơ nội tại tức nguy cơ bên trong, tức nguy cơ do kẻ nội thù.

II-Nguy cơ ngoại tại tức nguy cơ bên ngoài, tức do kẻ ngoại thù.

Với một lúc gặp phải cả 2 nguy cơ, vừa thù trong vừa giặc ngoài. Than ôi, lịch sử dân tộc ta chưa bao giờ gặp phải thảm trạng kinh khốc nguy nàn như thế! Vậy nguy cơ thù trong là gì? tác hại làm sao...?"

Ông tiếp: Đạt được mục đích xích hóa toàn cõi VN theo lệnh quan thầy CS quốc tế như lời Lê Duẩn đã nói " ta đánh là đánh cho Trung quốc, đánh cho Liên Sô" nên một khi chiếm được giang sơn Tổ quốc ta, chúng dâng cho Nga Tàu, cho CS quốc tế. Mặt khác với chính sách toàn trị tàn độc, chúng đã thủ tiêu quyền sống, quyền làm người của cả quốc dân ta, nên Việt Nam bây giờ:

Văn hóa:Vong thân, suy đồi - Giáo dục: Nô dịch, phản tiến bộ. -Xã hội: Đổ nát, băng hoại. -Kinh tế:Tụt hậu, khủng hoảng -Tôn giáo:Ngăn cấm- Bách hại, -Y tế:Thấp kém -Môi trường:Độc hại, vô sinh vv... còn nhiều và còn nhiều nhiều nữa...

 

Tiếp theo Ông Đinh Quang Tiến, Phó Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng lên thuyết trình về dề tài "Tranh đấu đa dạng ở trong nước." Và cuối cùng Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên thuyết trình về đề tài: "Chiến lược nào để thực hiện đa đảng và dân chủ pháp trị ở Việt Nam."

Sau phần thuyết trình là phần thảo luận khá sôi nổi, nhiều câu hỏi được đặt ra và đã được thuyết trình đoàn trả lời thỏa đáng.

 

Thông Cáo Báo Chí

Lễ Tưởng Niệm GS Nguyễn Ngọc Huy

Ra Mắt Ban Lănh Đạo Đảng Tân Đại Việt

Hội Thảo Đảng Đại Việt Với Các Hệ Phái Trước Hiện Tình Đất Nước,

Westminster – Ngày Chủ Nhật 29/9/2013 một sinh hoạt cộng đồng do Đảng Tân Đại Việt phối hợp cùng Đại Việt Cách Mạng Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng đă diễn ra lúc 1:30 chiều đến 5:00 chiều tại Westminster Community Civic Center, 8200 Westminster Ave thành phố Westminster với đông đảo các thành phần quan khách tham dư.

Sau phần nghi lễ, chương tŕnh được bắt đầu với phần niệm hương để tưởng nhớ GS Nguyễn Ngọc Huy và phát biểu của người bạn GS là ông Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa. Tiếp theo là ra mắt Ban Lănh Đạo mới của Đảng Tân Đại Việt với Chủ Tịch là BS Mă Xái, hai Phó Chủ Tịch là ông Lê Minh Nguyên, ông Phạm Đức Duy và Tổng Thư Kư là ông Dương Tấn Hải.

Phần hội thảo chính trị với các đề tài thuyết tŕnh của ba diễn giả là Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng về “Những Nguy Cơ Và T́nh Trạng Khẩn Cấp Của Đất Nước”, Ông Đinh Quang Tiến, Phó Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng về “Sự Vượt Sợ Hăi Và Các H́nh Thức Tranh Đấu Đa Dạng Ở Trong Nước”, và Ông Lê Minh Nguyên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt về “Chiến Lược Nào Để Thực Hiện Đa Đảng Và Dân Chủ Pháp Trị Ở Việt Nam”.

Trong đông đảo thành phần quan khách tham dự có những nhân sĩ như ông Tạ đức Trí thị trưởng thành phố Westminster, cô Quyên Trần đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Ls Nguyễn Xuân Nghĩa chủ tịch CĐVN Nam California, DS Nguyễn Đ́nh Thức đại diện GSV Janet Nguyễn, Nhà Thơ Vũ Lan CLB Thi Văn Tao Đàn, Gs Dương Ngọc Sum, ông Vơ Văn Thiệu Đảng Công Dân, ông Trương Văn Nguyên ĐVQDĐ, Cựu Đại Tá Lê Khắc Lư Chủ Tịch lâm thời CĐVN Nam California, Cựu Đại Tá Tư Lệnh Không Quân VNCH Huỳnh Hữu Hiền, ông Lê Ngọc Diệp LMDCVN Boston, ông Nguyễn Văn Sang LMDCVN Vancouver, ông Trần Trung Dũng đại diện Bắc Mỹ Đảng Việt Tân, ông Phan Thanh Châu Bí Thư Đảng Vụ TƯ VNQDĐ, ông Huỳnh Kim đại diện Phật Giáo Ḥa Hảo, Trần Tấn Mẫn Hội QGHC, Hội Phụ Nữ Người Việt QG, Hội Phụ Nữ VN New South Wales, Hội Văn Bút VN Hải Ngoại, PT Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Nhân Quyền cho VN, Hội Tây Sơn B́nh Định, LMQPVN, UB Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Hội Bến Tre, cùng nhiều thân hào nhân sĩ khác. Giới truyền thông báo chí có quư ông Thanh Huy báo Viễn Đông, ông Bùi Bỉnh Bân đài FreeVN.net, ông Phan Đại Nam đài SBTN, ông Ngọc Hoài Phương báo Hồn Việt, phóng viên Việt Báo... Ngoài ra c̣n có sự đóng góp của Câu Lạc Bộ T́nh Nghệ Sĩ...

Cuộc thảo luận về hiện t́nh đất nước đă diễn ra sôi nổi với sự đóng góp ư kiến của qúy ông Phan Thanh Châu, Trần Trung Dũng, Lê Khắc Lư, TS Cao Văn Hở, ông Lê Tấn Trạng, ông Huỳnh Kim...

Buổi sinh hoạt được truyền live trên FreeVN.net và các diễn đàn Paltalk do cô Tâm An thực hiện. Chương tŕnh đă bế mạc lúc 5 giờ chiều cùng ngày trong không khí hào hứng và vui tươi.

http://www.freevn.net/

2806* CHÁNH ĐẢNG ĐẠI VIỆT PHỐI HỢP CÁC HỆ PHÁI  TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY 2013 TẠI LITTLE SAIGON