Monday, March 19, 2012                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HOẠT ĐỘNG TẠI TEXAS

 

Một trong những quyết nghị của Đại Hội Đảng năm 2009 đă đề ra là củng cố , xây dựng và phát triển cơ sở Đảng trong và ngoài nước. Vừa qua phái đoàn của Ban Chấp Hành T/Ư Đảng đă đến Texas, tại nơi đây suốt 10 ngày sinh hoạt , đ/chí Chủ Tịch và phái đoàn đă đến cơ sở Dallas, Austin, Ontorio và Houston. Tại mổi nơi đ/chí đă tiếp xúc với các đ/chí có trách nhiệm  để cùng nhau đẩy mạnh  mọi mặt của Đảng vụ.

 

Tại Austin, phái đoàn đă đến thăm viếng đ/chí Cố vấn Triệu Thanh Sơn để được đ/chí cố vấn đóng góp những ư kiến về việc thống nhất các hệ phái Đại Việt, tài chánh và nhất là công tác quốc nội. Tuy tuổi cao song sức khỏe tốt và đặc biệt trí nhớ rất tốt, đ/chí đă truyền đạt lại những sự kiện, biến cố của những ngày đầu Đảng được thành lập , đ/chí đă ca ngợi  những thành quả đă đạt được và khuyên nhủ các đ/chí lănh đạo Đảng cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là những đảng viên ưu tú, trung kiên của Đảng. Tất cả mọi người đều chân thành lắng nghe và vô cùng cảm kích.

 

Tại Houston, Thành phố có đông đảo nhất Người Việt tỵ nạn, Đảng bộ nơi đây do đ/chí Nhất Sơn giữ chức vụ Khu bộ Trưởng. Đ/chí Nhất Sơn là con của một cố đ/chí xuất sắc của Chi Bộ Đảng Trưởng trước 1975. Đ/chí đă từng là sĩ quan trong quân chủng không quân. Với tinh thần yêu nước , vốn con nhà cách mạng, đ/chí  cùng phu nhân đă tích cực hoạt động chẳng những tại địa phương mà anh chị c̣n đi đến Úc Châu, Âu châu, Canada …  Dưới sự chủ tọa của đ/chí Nguyễn Đại Chính cố vấn Đảng , các buổi họp đă diễn ra tốt đẹp và hữu hiệu.

 

Với kinh nghiệm trải dài suốt cuộc đời như đă từng giữ chức vụ Bộ Trưởng Xây Dựng Nông Thôn và Nghị sĩ tại Thương Nghị Viện VNCH, đ/chí cố vần Nguyễn Đại Chính đă truyền đạt lại rất nhiều đề tài như Xây dựng, Tuyên huấn, An ninh cho Đảng. Đ/chí khẳng định công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam thực sự Tự Do. Dân Chủ, Phú cường nhất định thành công. Đ/chí đă nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bằng mọi giá phải bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng. Đảng phải cảnh giác trước mọi kẻ gian và kẻ thù. Cuối cùng phải tạm chia tay nhau sau bữa cơm thân mật, cùng siết chặt tay nhau trong sứ mệnh đấu tranh. Tất cả hẹn mai về Việt Nam.

 

Hồng Hạnh, phái viên  ĐVQDĐ tường tŕnh từ Houston, Texas