Wednesday, December 21, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

NGÀY HIỆP KỴ TƯỞNG NIỆM QUƯ ĐỒNG CHÍ ĐVQDĐ - 2011

Như mọi năm , ngày hiệp kỵ năm nay đă được tổ chức trong thể tại tư gia Bào muội Đảng Trưởng, nữ Đồng chí Trương thị Thỉnh. Đ/chí Trương thị Thỉnh tuy tuổi đời đă 95 nhưng vẫn c̣n minh mẫn, hoạt bát . Suốt cuộc đời của Cụ Bà là một gương sáng đáng kính. Năm 1946 Phu quân của Cụ Bà là cố Đ/chí Huỳnh Kim Giai và người em là Đ/chí Huỳnh Hạnh đă bị Việt minh cộng sản sát hại tại Sapa cùng với nhiều đ/chí khác. Kể từ ngày ấy Cụ Bà đă ở vậy, hoạt động Đảng, chịu tù đày và giáo dưỡng các con cháu tiếp nối con đường Cách mạng theo truyên thống của gia đ́nh .

Với lễ phẩm, phái đoàn do Đ/chí Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng gồm quư Đ/chí Trần Đại Nghĩa , Trương Quốc Hưng, Nguyễn Hoàng, Thái Ḥa , Tôn Nga, Lê Phú, Huỳnh Minh ... đă đến dự  lễ giỗ hiệp kỵ . Trong không khí trang nghiêm các Đ/chí đă niệm hương tưởng niệm đến các Đ/chí ĐVQDĐ của nhiều thế hệ đă đổ xương trắng máu đào cho sự nghiệp của Đảng để phục vụ Tổ quốc.

Sau cùng với hơn 100 thân quyến trong đại gia đ́nh Đại Việt mọi người cùng hàn huyên, sinh hoạt trong tinh thần đoàn kết thắm thiết.