Wednesday, September 11, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 
 

GIẶC  ĐẾN  NHÀ 

 

Giặc đến nhà , đàn bà cũng phải đánh

Lời nói xưa , muôn kiếp vẫn truyền lan

Quyết một ḷng đánh đuổi giặc xâm lăng

Không hàng phục dẫu ḿnh thân nhi nữ

 

Hăy đứng lên hỡi cháu con Trưng Triệu

Đành ḷng sao , quên ngày tháng năm nao ?

Giặc cộng vào , thành phố bỗng xôn xao

Bao yên tĩnh hóa biển đông dậy sóng

 

Quên rồi ư ? biết bao nhiêu mạng sống

Lấp rừng sâu , chôn biển cả mênh mông

Những thanh niên đang sức sống mạnh hùng

Bị đày đọa vào tù sâu ngục tối

 

Mấy mươi năm nơi quê người tiếp nối

Thân tha hương , xa tổ quốc thân yêu

Có ǵ vui nơi cơi tạm mỹ miều ?

Hằng trông ngóng ngày quy đầu cố quốc

 

Chị có mong ? Em có hoài mơ ước ?

Ngày trở về cùng đất nước Việt Nam

Chúng ta về cùng sông Cửu non Lam

Dẹp cộng sản với bọn Tàu thổ phỉ

 

Giặc đến nhà không thể nào yên nghỉ

Mặc quê hương trong nanh vuốt bạo tàn

Chẳng thể nào ḥa hợp lũ gian manh

Bài học cũ của cha ông c̣n đó

 

Hăy đứng lên hỡi cháu con Trưng Triệu

Giống Lạc Hồng không thể để phôi phai

Muôn anh hùng của nước Việt đại tài

Luôn chiến thắng trước giặc thù phương Bắc

 

Giặc đến nhà nữ hay nam không khác

Quyết vinh danh đây con cháu Hùng Vương

Noi gương ngài Lê Lợi với Quang Trung

Ḍng sử Việt ngàn năm luôn ngời sáng ….

 

                             HÀ LAN PHƯƠNG

                                    (Paris )