Saturday, April 06, 2013                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

BUỔI HỌP MẶT ĐẶC BIỆT

Những kẻ bên trời thường khi mấy gặp. Đặc biệt với những người đang đấu tranh việc gặp gỡ thường hay t́nh cờ. Cuối tháng qua, Đồng chí Vơ Đại Tôn và phu nhân, Liên Minh Quang Phục Việt Nam trong chuyến đi công tác kết hợp ḷng người đă ghé về Thủ Đô Tị Nạn. Cũng vào thời điểm đó, Đ/chí Lê Thành Nhân Tổng Bí Thư VNQDĐ cũng đến Little Sài G̣n để tổ chức ngày Tưởng Niệm Yên Báy. Trong t́nh chiến hữu, đồng chí thắm thiết, đoàn kết, một buổi cơm thân t́nh đă được Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng tổ chức tại tư gia đ/chí Trần Trọng Đạt.

Thôi th́ đủ điều, đủ chuyện sôi nổi về trao đổi đấu tranh, về cách mạng. Chút rượu nồng làm men say cho t́nh đồng chí vút cao. Phóng viên Đại Việt được mời tham dự và ghi lại một số h́nh ảnh thân thương của buổi gặp gỡ này.

ĐPV – Thiên Trang