Tuesday, January 03, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Âu Châu ... Lễ gia nhập Đảng

Sau 02 năm t́m hiểu, học hỏi , rèn luyện và nhất là được hướng dẫn về mục đích đâu tranh của ĐVQDĐ. Liên khu bộ  Âu Châu - Đ/chí Nguyệt Hương Liên Khu bộ trưởng đă đề nghị với Ban Chấp Hành Trung Ương nhân việc về tham dự kỳ họp Hội Đồng Chỉ Đạo 2011, Đ/chí hướng dẫn các Dự bị Đảng viên Âu Châu được chính thức gia nhập Đảng. Đáp ứng đề nghị của Liên khu bộ Âu Châu cũng như nguyện vọng của các dự bị đảng viên, Ban Chấp Hành Trung Ương quyết định tổ chức gia nhập Đảng cho các Đồng chí:

- Trần Hồng Hà. 28 tuổi, nữ, Thạc sĩ kinh tế ,

- Bùi Phương Thảo, 25 tuổi, nữ, Kiến trúc sư ,

- và Quốc Hùng, 40 tuổi, nam, Kỹ sư - Bắc California.

Trước Bàn thờ Tổ quốc, trước chân dung Đảng trưởng, trước Đảng kỳ ĐVQDĐ các tân đồng chí đă giơ cao tay tuyên thệ gia nhập Đảng với sự chứng kiến của 68 Đại biểu và Hội Đồng Lănh Đạo Đảng. Sau nghi thức tuyên thệ trang trọng, các tân đồng chí trên đă nhận được những lời chúc mừng nhiệt liệt và thắm thiết. Phát biểu trong dịp này các đồng chí nguyện cố gắng đem hết khả năng của thế hệ trẻ cùng toàn Đảng chiến đấu đập tan tập đoàn buôn dân, bán nước ... để xây dựng lại một nước Việt Nam Tự Do- Dân Chủ - Phú cường.

Sau đây là vài h́nh ảnh ghi lại.